Bierna ochrona przeciwpożarowa – nowy obszar w portfolio usług i nasze nowe umiejętności!

Bierna ochrona przeciwpożarowa – nowy obszar w portfolio usług i nasze nowe umiejętności!

Bierna ochrona przeciwpożarowa to całość rozwiązań i zabiegów technicznych mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się pożaru i ograniczenie jego skutków poprzez zastosowanie odpowiednich systemów technicznych w budynkach i innych obiektach. Podstawowym zadaniem systemów biernej ochrony przeciwpożarowej jest zatrzymanie rozprzestrzeniania się płomieni, dymu i toksycznych gazów w przypadku wystąpienia…