Przeglądy techniczne masztów antenowych i wież obserwacyjnych

Przeglądy techniczne masztów antenowych i wież obserwacyjnych

Co gwarantujemy w naszej usłudze.

Przeglądy i remonty.

Przeprowadzamy przeglądy techniczne masztów, wież, przekaźników i iglic na terenie całego kraju. Konstrukcji naziemnych jak i montowanych bezpośrednio na budynkach technicznych lub użytkowych.
Inspektorzy budowlani, z którymi współpracujemy od kilku lat, nadzorują naszą pracę i biorą pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie zleceń. Pracujemy w dostępie linowym, dzięki czemu mamy możliwość skontrolowania całości konstrukcji, dotarcia do miejsc niedostępnych dla innych firm, dokładnego oglądu urządzeń antenowych, wysięgników i odciągów linowych. Przeprowadzamy pomiary pionowości, pomiary sił sprężających w łączeniach śrubowych, naprężeń odciągów linowych.
Wykonujemy remonty powyższych konstrukcji. Wymianę elementów nośnych, połączeń śrubowych, okablowania, instalacji odgromowych, odnowy powłok malarskich, instalacji anten, izolacji stóp fundamentowych.

Trzy egzemplarze papierowe w formacie A4.

Po przeprowadzonej wizji lokalnej i analizie inżynierskiej, przesyłamy Klientom dokumentację z przeglądu obiektu w formie papierowej, formacie A4, drukowanej w kolorze, na papierze kredowym 200g, z okładką 300g, w oprawie zeszytowej. Dbamy o atrakcyjną szatę graficzną, jasny i czytelny przekaz. Język opisów nie wymaga od Klienta wysokiej znajomości języka technicznego.
Dodatkowo, na życzenie Klienta wysyłamy drogą mejlową dokument w wersji cyfrowej.

W każdym przeglądzie technicznym znajdziecie:

Dokumenty potwierdzające członkostwo w Polskiej Izbie Inżynierów Budowlanych dla jednostki projektowej nadzorującej dane zlecenie, zaświadczenie o numerze weryfikacyjnym lub wypis z listy architektów.

Mapkę sytuacyjną z zaznaczeniem obiektów ujętych w zleceniu.

Mapka sytuacyjna do raportu - alpinq

Schematyczne rzuty obiektów z określeniem orientacji geograficznej wraz z zaznaczonymi usterkami i strefami udokumentowanymi w dalszej fotodokumentacji.

Fotodokumentację z odniesieniem do zaznaczonych punktów na schemacie obiektu.

Badania specjalistyczne. Czytelnie przedstawione na rysunkach i w tabelach obliczeń wartościowych. Wszystkie dokumenty potwierdzone są odpowiednimi podpisami i pieczątkami ewentualnych firm zewnętrznych.

Ostateczne podsumowanie. Opis i ocenę stanu technicznego obiektu i wyszczególnionych elementów. Zakres koniecznych prac naprawczych, stopień pilności ich wykonania lub w przypadku remontów opis i ocenę stanu powykonawczego.

Ocena stanu technicznego - alpinQ

Nasze doświadczenie oraz współpraca z najlepszymi specjalistami pozwala nam od prawie 30 lat dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Dbamy o rzetelne i profesjonalne wykonanie powierzonych nam zadań, które są dokładnie dokumentowane. Powierzając nam zlecenie przeprowadzenia przeglądu lub remontu wysokich konstrukcji każdy Klient ma pewność, że usługa zostanie wykonana dokładnie i rzetelnie, ponieważ pracujemy w dostępie linowym, dzięki czemu docieramy nawet do trudno dostępnych elementów konstrukcyjnych. Ocena oraz zalecenia pokontrolne są wynikiem pracy specjalistów z alpinQ oraz doświadczonych inspektorów budowlanych, którzy w pełni nadzorują prawidłowy przebieg usługi.

Zapraszamy do kontaktu!

Zobacz więcej:

NOWOŚĆ! Przeglądy i konserwacja wież przeciwpożarowych dla nadleśnictw

Malowanie przeszkodowe – renowacja wież GSM

Konserwacja masztów antenowych