NOWOŚĆ! Przeglądy i konserwacja wież przeciwpożarowych dla nadleśnictw

NOWOŚĆ! Przeglądy i konserwacja wież przeciwpożarowych dla nadleśnictw

Sezon pożarowy w polskich lasach trwa w najlepsze. Jak podają Lasy Państwowe liczba pożarów w 2022 r. jest 10 krotnie większa w porównaniu do poprzednich sezonów.

Zagrożenie pożarowe w Polsce jest bardzo duże. Przyczyną takiego stanu są między innymi zmiany klimatyczne, które wywołują lżejsze i bezśnieżne zimy, gorące i wietrzne lata pogłębiające suszę w lesie. Niestety ciągle znaczna część pożarów to podpalenia i zaprószenia, czyli brak wyobraźni u ludzi. Nawet najmniejsza iskra, kawałek szkła, porzucona butelka czy niedopałek papierosa mogą stać się przyczyną ogromnego pożaru, bo warunki są temu sprzyjające.

Zbyt późne wykrycie ognia może spowodować katastrofalne zniszczenia nie tylko w samym lesie, ale również stanowi realne zagrożenie dla okolicznych domostw i pól. Dlatego sprawny i działający system przeciwpożarowy, którego częścią są wieże obserwacyjne, jest kluczem do szybkiego reagowania i zapobiegania niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się ognia.

Przegląd techniczny wieży przeciwpożarowej

System zabezpieczenia przeciwpożarowego w lasach

Lasy Państwowe odpowiadają za zabezpieczenie przeciwpożarowe w polskich lasach. Wykorzystywana jest do tego sieć wież obserwacyjnych (dostrzegalni pożarowych), zarówno tych używanych przez człowieka, jak i wyposażonych w zdalnie obsługiwane kamery o dużym zasięgu. Najczęściej wieże są usytuowane w najwyższym punkcie terenu, tak by promień widoczności wynosił co najmniej 10 km. Sieć jest tak zaprojektowana, żeby obszary widziane z sąsiadujących ze sobą wież nachodziły na siebie. Dzięki czemu możliwe jest wyznaczenie dokładnego miejsca powstania pożaru. Średnia wysokość wieży to 36 m (najwyższa wieża obserwacyjna w Nadleśnictwie Ośno Lubuskie liczy sobie 60 m).

Dla skuteczności całego systemu istotne jest utrzymanie go w dobrym stanie technicznym. Regularne przeglądy i konserwacja konstrukcji tych obiektów jest po prostu obowiązkowa i nie podlega kompromisom. Ze względu na wysokość wszystkie przeglądy techniczne, jak i prace naprawcze muszą być zlecane profesjonalistom specjalizującym się w pracach na wysokości.

Na czym polega przegląd i kontrola techniczna wieży obserwacyjnej?

Nasz zespół wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów w trakcie przeglądu technicznego wykonuje szczegółowe oględziny konstrukcji oraz jej poszczególnych elementów udokumentowane materiałem zdjęciowym.

Kontrola techniczna obejmuje:

  • instalację odgromową
  • elementy łączące konstrukcję wieży
  • podesty platformy obserwacyjnej
  • całość konstrukcji

Dokumentacja pokontrolna zawiera opis i ocenę aktualnego stanu technicznego wraz z charakterystyką i lokalizacją uszkodzeń lub usterek wymagających naprawy lub całkowitej wymiany. Opracowanie techniczne jest przygotowywane przez inżyniera budowlanego.

Zgodnie z kalendarzem czynności nadleśnictwa z zakresu ochrony przeciwpożarowej sprawdzenie stanu punktów obserwacyjnych i dokonanie koniecznych uzupełnień i napraw powinno być realizowane w tzw. okresie przygotowawczym w okresie od 1 stycznia do końca lutego.

Dokumentacja po przeglądzie