Konserwacja masztów antenowych

Konserwacja masztów antenowych

Nowy, cyfrowy świat dociera do coraz większej ilości ludzi. Jego głównym atutem jest rozwój telewizji satelitarnej, która funkcjonuje u większości użytkowników nowoczesnych mediów.

Czym jest maszt antenowy? Jest to konstrukcja wsporcza dla różnych urządzeń radiowych oraz anten wraz z odciągami. Ważne jest, aby elementy, z których maszt jest zbudowany, były wytrzymałe i odpowiednio dopasowane do warunków atmosferycznych.

Przebieg konserwacji

Przeprowadzenie konserwacji masztu antenowego jest powierzane osobom, które posiadają ważne uprawnienia konserwatorskie oraz doświadczenie w pracy na wysokości. Proces konserwacyjny jest zależny od skali usterki danego elementu, najczęściej rozpoczyna się od sprawdzenia zabezpieczenia antykorozyjnego. Wówczas pracownicy malują maszt farbami antykorozyjnymi, które są odporne na promieniowania UV i różne warunki meteorologiczne. Jeżeli na maszcie pojawi się rdza, należy przystąpić do jej usunięcia za pomocą młotkowania i szczotkowania. Prace, które obejmuje konserwacja masztów, polegają na malowaniu konstrukcji, naprawie podestów i schodni oraz wymianie lub naprawie instalacji antenowych. Coraz częściej firmy dostają zgłoszenia o wymianie odciągów masztu. To zadanie wymaga już od pracownika specjalistycznych umiejętności, ponieważ musi dokonać odpowiednich pomiarów oraz zamontować prawidłowe części masztu, m.in.: zaciski do stalowej liny lub szekle. W sytuacji, gdy dany maszt antenowy nie jest uszkodzony, dokonuje się wymaganych zabezpieczeń. Podczas przeprowadzania konserwacji zabezpiecza się między innymi: końcówki stalowych lin, gwintowane elementy za pomocą smaru plastycznego, a następnie przeprowadza się jeszcze czynności kontrolne, na przykład: sprawdzenie mocowania anten oraz fiderów antenowych.

Maszt antenowy

Aspekt prawny

Konserwację masztów antenowych można połączyć z wcześniejszym przeglądem, dzięki któremu udaje się wychwycić wszelkie uszkodzenia i określić sposób ich naprawy. Według Ustawy o Prawie Budowlanym z 7 lipca 1994 roku, maszty antenowe w okresie ich użytkowania muszą być sprawdzane co najmniej raz w roku. Przepis ten reguluje także warunki kontroli. Przeglądowi technicznemu podlegają wszystkie te elementy, które są narażone na oddziaływanie warunków atmosferycznych oraz takie, które mogą zostać uszkodzone podczas użytkowania. Po dokonaniu przeglądu zostaje sporządzony protokół oceny stanu technicznego masztu, który często zawiera zalecenia dotyczące bezpiecznej eksploatacji masztu.