Malowanie przeszkodowe – renowacja wież GSM

Malowanie przeszkodowe – renowacja wież GSM

Czym są przeszkody lotnicze i jak właściwie należy je oznakować?

Przeszkodą lotniczą jest każdy obiekt o wysokości 50 m lub wyższy, który posiada decyzję władz cywilnych i wojskowych o potencjalnym stworzeniu zagrożenia dla statków powietrznych. Przeszkodą lotniczą są również inne obiekty, które znajdują się bezpośrednio w strefach dolotowych do lotniska. Skupmy się na obiektach naprawdę wysokich i sposobie ich oznakowania zgodnie z przepisami prawa, mamy tu na myśli takie obiekty jak, wieże GSM czy kominy przemysłowe.

Zgodnie z najnowszym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2021 oznakowanie przeszkód lotniczych wykonuje się w sposób wskazujący ich położenie, ogólny kształt i rozmiary, dzięki czemu zapewniona zostanie niezakłócona ich widoczność zarówno w dzień, jak i w nocy ze statku powietrznego nadlatującego z dowolnego kierunku. Zasady oznakowania (dziennego i nocnego) obiektów wysokich, takich jak wieże przekaźnikowe GSM również określa ten dokument. W związku ze zmianą przepisów z roku 2003, wszystkie podmioty, które są obowiązane do oznakowania przeszkód lotniczych muszą dostosować oznakowanie zarówno dzienne jak i nocne do obowiązujących wymagań przy najbliższej renowacji.

Najbardziej powszechnym oznakowaniem dziennym przeszkody lotniczej jest pomalowanie jej w naprzemienne, kontrastujące ze sobą pasy czerwono-białe lub pomarańczowo-białe. Pasy skrajne maluje się kolorem ciemniejszym. Sprawdzi się tu farba wysokiej postrzegalności (RAL 3020 – czerwień kubańska). Szerokość pasów oraz wynikająca z niej ich liczba jest ściśle zależna od wysokości obiektu. Szerokość powinna wynosić w przybliżeniu 1/7 wysokości obiektu lub 30 m, w zależności, która z tych liczb będzie mniejsza.

Malowanie przeszkodowe, czyli jakie?

Malowanie przeszkodowe inaczej ostrzegawcze stosuje się do dziennego oznakowania wysokich przeszkód lotniczych, np.: wież GSM o wysokości powyżej 50 m czy kominów przemysłowych. Kluczowe przy tego typu realizacjach jest ścisłe przestrzeganie wytycznych wynikających z przepisów prawa. Jest to bezkompromisowy rodzaj prac na wysokości wymagający dużego doświadczenia i profesjonalizmu od ekipy pracującej. Nie tylko ze względu na wysokość obiektów, ale również liczbę detali i zróżnicowanie konstrukcji. Realizacją tego typu zleceń w alpinQ zajmują się eksperci.

Jak wygląda renowacja wieży GSM?

Zwykle wieże przekaźnikowe GSM są konstrukcjami stalowymi, które wymagają okresowego odnawiania i zabezpieczenia przed czynnikami atmosferycznymi. Jest to ważne nie tylko ze względów estetycznych i konserwacyjnych, ale również ze względów bezpieczeństwa w ruchu powietrznym – muszą być dobrze widoczne z powietrza z każdego kierunku, ponieważ stanowią przeszkodę lotniczą.

Usługa renowacji wieży GSM - jak wygląda w praktyce?

  1. Czyszczenie konstrukcji (ręczne lub mechaniczne) – obejmuje usunięcie ognisk korozji, złuszczonej farby oraz wszelkich zanieczyszczeń
  2. Odtłuszczenie konstrukcji ma przygotować powierzchnię stalową na malowanie podkładowe
  3. Malowanie podkładowe, najczęściej stosowane są na tym etapie farby epoksydowe dwuskładnikowe, samogruntujące. Doskonale odporna, dobrze nakłada się nawet na słabiej oczyszczone podłoże. Utwardza się w niskiej temperaturze. Wybieramy farby spełniające wymagania High Solid dla zawartości lotnych związków organicznych (VOC).
  4. Malowanie przeszkodowe całej konstrukcji zgodnie z przepisami prawa (farba nawierzchniowa – to zwykle szybkoschnąca, dwuskładnikowa farba poliuretanowa, ponieważ tworzy odporną powłokę na działanie zewnętrznych czynników atmosferycznych, nie zmienia koloru, czerwone pasy to RAL 3020 )
  5. Remont fundamentów wieży.

Zapraszamy do kontaktu!

Wieża GSM - malowanie przeszkodowe
Image by Olaf from Pixabay