Bezpieczeństwo na wysokości, czyli przeglądy techniczne masztów antenowych i wież przeciwpożarowych

Bezpieczeństwo na wysokości, czyli przeglądy techniczne masztów antenowych i wież przeciwpożarowych

Przegląd techniczny w dostępie linowym

Maszty i wieże przeciwpożarowe odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przed pożarami. Znajdują się na nich anteny telekomunikacyjne, nadajniki radiowe, a także urządzenia sygnalizacyjne, które w razie potrzeby ostrzegają o zagrożeniach pożarowych. Aby te konstrukcje działały sprawnie i bezpiecznie, konieczne jest ich regularne przeglądanie i konserwacja.

Dlaczego przeglądy są ważne?

Przeglądy masztów i wież przeciwpożarowych mają kluczowe znaczenie dla utrzymania niezawodności i bezpieczeństwa tych konstrukcji oraz prawidłowego działania urządzeń na nich zamontowanych. Wysoko umieszczone urządzenia wymagają regularnej kontroli, aby zapewnić, że są w dobrym stanie technicznym i gotowe do działania. Przeglądy mogą pomóc wykryć wczesne oznaki uszkodzeń, zużycia lub korozji elementów konstrukcyjnych i mocowań. Sprawdzenie i zakotwiczenie odciągów, wykrycie ognisk korozji, sprawdzenie spawów, złącz śrubowych konstrukcji czy oględziny instalacji uziemiającej maszt to niektóre z zadań do wykonania dla ekipy specjalistów z uprawnieniami do prac wysokościowych. Efektem przeglądu jest dokumentacja usterek i ogólnego stanu konstrukcji oraz urządzeń wraz z zaleceniami pokontrolnymi.

Prace wysokościowe w przeglądach

Prace wysokościowe to stały element przeglądów masztów antenowych czy wież przeciwpożarowych. Wiele z tych konstrukcji osiąga znaczne wysokości, co utrudnia tradycyjne metody przeglądów. Dlatego też, aby przeprowadzić dokładne i kompleksowe kontrole, konieczne jest zaangażowanie specjalistycznego zespołu z doświadczeniem oraz odpowiednich technik i sprzętu wysokościowego. Prace wysokościowe w przeglądach masztów i wież obejmują:

Prace na wysokości w dostępie linowym:

Przeglądy wymagają dostępu do różnych elementów konstrukcyjnych, takich jak anteny, platformy, a nawet części elektryczne. Wspinaczka na znaczne wysokości odbywa się przy użyciu uprzęży asekuracyjnej i odpowiednich lin.

Zobacz: https://alpinq.pl/czym-sa-prace-wysokosciowe-w-dostepie-linowym-i-kiedy-je-najlepiej-wybrac/

Badanie stanu technicznego:

Podczas pracy na wysokości, fachowcy przeprowadzają wizualne badanie konstrukcji w celu wykrycia ognisk korozji, uszkodzeń mechanicznych, czy też luzów w połączeniach. Umożliwia to wczesne wykrycie potencjalnych problemów i podjęcie odpowiednich działań naprawczych.

Badanie pionowości i sił napięcia odciągów:

Z biegiem czasu, gdy zmniejsza się naprężenie pomiędzy elementami konstrukcyjnymi i na odciągach wskutek działania czasu, warunków atmosferycznych i środowiskowych może dojść do odchyleń masztu czy wieży od pionu

Konserwację i czyszczenie:

Prace wysokościowe pozwalają na wykonanie konserwacji, np.: wymiana śrub łączących elementy konstrukcyjne i czyszczenia elementów konstrukcyjnych, jak również malowanie i zabezpieczenie antykorozyjne masztów i wież wystawionych na bezkompromisowe działanie warunków atmosferycznych.

Czytaj więcej: https://alpinq.pl/malowanie-przeszkodowe-nie-tylko-wieze-gsm/

Testowanie urządzeń:

Przeglądy obejmują również testowanie działania urządzeń sygnalizacyjnych, syren i lamp ostrzegawczych czy innych elementów bezpieczeństwa.

Dokumentację i raportowanie:

Po przeprowadzeniu przeglądu, specjaliści sporządzają szczegółowy raport z wykazem stwierdzonych usterek i fotodokumentacją wykonanych prac i rekomendacji na przyszłość.

Dokumentacja przeglądu

Podsumowanie

Prace wysokościowe odgrywają kluczową rolę w przeprowadzaniu kompleksowych przeglądów, dzięki tym działaniom można utrzymać maszty i wieże w optymalnym stanie technicznym.
Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi wykonujących prace wysokościowe jest priorytetem, dlatego takie zadania powinny być powierzone specjalistycznym firmom, które dysponują odpowiednim doświadczeniem i wyposażeniem. AlpinQ ma prawie 30-letnie doświadczenie w tego rodzaju zleceniach, a każdy członek zespołu posiada wymagane uprawnienia i certyfikaty pozwalające na profesjonalne i bezpieczne wykonanie powierzonych zadań.

Bezpośredni kontakt w sprawie przeglądów technicznych na wysokości:

+48 533 111 781

+48 512 336 107

Ogniska korozji
Zabezpieczenie podstawy