Hale wielkopowierzchniowe – checklista obowiązkowych prac konserwacyjnych prowadzonych na wysokości

Hale wielkopowierzchniowe – checklista obowiązkowych prac konserwacyjnych prowadzonych na wysokości

Niemal 30-letnie doświadczenie w pracach wysokościowych pozwoliło stworzyć listę najczęściej wykonywanych przez nas prac w halach wielkopowierzchniowych.

Ten zestaw prac może być przydatny dla administratorów i właścicieli hal magazynowych przy planowaniu rocznego kalendarza przeglądów i prac konserwatorskich, wynikających z wymogów prawnych dotyczących tego rodzaju obiektów.

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo użytkowania hali spoczywa na właścicielu lub zarządcy, zarówno w aspekcie sprawności technicznej, również w sytuacji oddziaływania na ten obiekt różnych czynników zewnętrznych. Dotyczy to m. in. wpływu wyładowań atmosferycznych, silnych wiatrów, intensywnych opadów deszczu oraz innych zjawisk, które mogą uszkodzić budynek lub stanowić bezpośrednie zagrożenie dla ludzi, mienia i środowiska.

W przypadku utrzymania i konserwacji dużych hal, obowiązkowe prace wysokościowe mogą się nieznacznie różnić w zależności od przeznaczenia i konstrukcji, niemniej jednak, poniżej znajdują się typowe prace wysokościowe, które często są nam zlecane ze względu na wymagane uprawnienia:

1.     Inspekcje i konserwacja dachów:

Regularne kontrolowanie stanu technicznego dachu są ważne dla wykrywania i naprawiania uszkodzeń, zapobiegania przeciekom lub konserwacji pokrycia dachowego. W zależności od rodzaju pokrycia dachowego, mogą być wymagane czyszczenie, uszczelnianie lub naprawa. W okresie zimowym z silnymi opadami śniegu obowiązkowe jest odśnieżanie powierzchni dachowych przez administratora lub właściciela obiektu.
Więcej przeczytasz w naszym wcześniejszym artykule na ten temat.

2.     Konserwacja systemów oświetleniowych i instalacji elektrycznej:

Okresowa konserwacja systemów oświetleniowych jest istotna dla zapewnienia odpowiedniego oświetlenia w hali. Prace mogą obejmować wymianę żarówek, sprawdzanie instalacji elektrycznych i czyszczenie reflektorów. W przypadku hal oświetlanych wyłącznie światłem sztucznym niezwykle ważne są również przeglądy i konserwacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, uwzględniające sprawdzenie akumulatorów zasilających.
Należy tu wspomnieć, że badania eksploatacyjne instalacji elektrycznej (w tym ochrony przeciwporażeniowej) powinny być wykonywane nie rzadziej niż co 3 lata lub co rok przy szkodliwym wpływie czynników zewnętrznych.

3.     Czyszczenie i konserwacja elementów konstrukcyjnych:

Okresowe czyszczenie i konserwacja elementów konstrukcyjnych, takich jak belki, słupy, kratownice, krokwie, suwnice i inne, pomaga w utrzymaniu ich wytrzymałości i zapobieganiu korozji. Prace te mogą obejmować czyszczenie, malowanie, sprawdzanie stanu i wymianę uszkodzonych elementów. W halach produkcyjnych, regularne oczyszczanie powierzchni położonych na wysokościach niedostępnych w zwykłym użytkowaniu gwarantuje, że zbierające się tam pyły nie zanieczyszczą linii produkcyjnych.

4.     Prace konserwatorskie na elewacjach:

Konserwacja elewacji hali, obejmująca prace takie jak czyszczenie (na sucho i z użyciem wilgotnego czyściwa), malowanie, naprawa uszkodzeń, jest istotna zarówno ze względów estetycznych, jak i ochrony przed korozją lub uszkodzeniami.

5.     Przeglądy i konserwacja systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych:

Regularne przeglądy i konserwacja systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych są niezbędne dla utrzymania odpowiedniego działania tych systemów. Prace mogą obejmować czyszczenie filtrów, sprawdzanie stanu urządzeń i naprawy ewentualnych usterek.

6.     Przeglądy i konserwacja instalacji przeciwpożarowej:

Konserwacja systemów przeciwpożarowych w halach wielkopowierzchniowych jest kluczowym elementem zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w przypadku ewentualnego pożaru. Regularne przeglądy okresowe są kluczowe dla oceny stanu systemów przeciwpożarowych. Wymagane są zgodnie z przepisami i normami bezpieczeństwa.

Powyższe prace są przykładami typowych zadań wysokościowych, które mogą być wymagane w ciągu roku w przypadku hal wielkopowierzchniowych. Konkretny zakres prac będzie zależał od indywidualnych wymagań i potrzeb utrzymania obiektu. Ważne jest, aby przestrzegać przepisów bezpieczeństwa, korzystać z odpowiedniego sprzętu i delegować te prace specjalistom posiadającym właściwe uprawnienia i kwalifikacje.

Od 28 lat specjalizujemy się we wszelkiego rodzaju pracach wysokościowych, dbając o ponadprzeciętną jakość świadczonych przez nas usług.

Zapraszamy do kontaktu!