Szybkie i skuteczne czyszczenie silosów – jako usługa alpinistyczna

Szybkie i skuteczne czyszczenie silosów – jako usługa alpinistyczna

Profesjonalne czyszczenie silosów ma ogromne znaczenie dla efektywnego funkcjonowania przemysłu spożywczego, chemicznego czy budowlanego. Silosy, będące integralną częścią tych branż, służą do gromadzenia i przechowywania materiałów sypkich, takich jak zboża, pasza, granulaty czy cement. Gwarancja, że są one czyste, to wymóg gwarantujący spełnienie norm jakości i bezpieczeństwa dla oferowanych produktów w tych branżach.

Dlaczego profesjonalne czyszczenie silosów jest istotne?

Prace konserwacyjne silosów dzielimy na prace zewnętrzne – te podobne są do wszelkich prac na konstrukcjach stalowych i prace wewnętrzne. Znacznie trudniejsze i bardziej niebezpieczne. Zazwyczaj polegające na ciśnieniowym lub mechanicznym oczyszczeniu powłok wewnętrznych. Bez względu na to, jakie materiały składowane są wewnątrz silosów, procesy w nich zachodzące mogą prowadzić do nagromadzenia się osadów i przyspieszenie procesów utleniania stali – silosu.

Kolejnym aspektem jest przygotowanie silosu do wypełnienia nowym materiałem zasypowym, innym od poprzedniego. Aby nie zabrudzić nowego materiału, konieczne jest oczyszczenie silosu z poprzedniego towaru. Takie prace zazwyczaj polegają na ciśnieniowym myciu myjką na mokro.

Zaniedbane silosy mogą prowadzić do przestojów w produkcji, co generuje koszty i opóźnienia w dostawach. Nie mówiąc o zagrożeniu zdrowia klientów w przypadku sektora spożywczego.

alpinQ-mycie-silosow

Wykorzystanie technik alpinistycznych do usługi profesjonalnego czyszczenia silosów

Istnieje wiele metod czyszczenia silosów, ale jednym z najskuteczniejszych i najbardziej wszechstronnych rozwiązań jest profesjonalne czyszczenie przy zastosowaniu prac alpinistycznych. Czyszczenie silosów to złożone zadanie, które wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności.

  1. Bezpieczeństwo: Prace alpinistyczne są przeprowadzane przez doświadczonych profesjonalistów, którzy posiadają odpowiednie szkolenie i certyfikaty. Dzięki temu zapewnione jest najwyższe bezpieczeństwo podczas wykonywania zadań wewnątrz silosów. Pracownik tracący kontrolę nad sprzętem, oderwany od lin, tracący świadomość jest bardzo osamotniony. Akcja ratownicza jest bardzo trudna i długotrwała. Można ją porównać jedynie do zagrożeń spotykanych w speleologii, czyli wspinaczce jaskiniowej.
  2. Dostępność: Prace alpinistyczne pozwalają na dojście do trudno dostępnych elementów konstrukcji, co umożliwia dokładne usunięcie zanieczyszczeń nawet z niedostępnych zakamarków. Szczególnie tych wewnątrz silosu.
  3. Brak konieczności zatrzymywania produkcji: Dzięki doświadczeniu pracowników alpinistycznych można prowadzić czyszczenie silosów bez konieczności wyłączania ich z produkcji na dłuższy czas niż kilka godzin.

Etapy profesjonalnego czyszczenia silosów z wykorzystaniem dostępu linowego.

alpinQ silos czyszczenie

Ocena ryzyka i przygotowanie:

Specjaliści oceniają rodzaj zanieczyszczeń i określają metody oraz sprzęt potrzebny do ich usunięcia. Do tych czynności niezbędne są informacje pochodzące od Zleceniodawcy.

Zabezpieczenie terenu:

Zespół przygotowuje obszar wokół silosu, instaluje linie zabezpieczające oraz inne niezbędne elementy, zapewniając pełne bezpieczeństwo podczas prac.

Czyszczenie i usuwanie zanieczyszczeń:

Usuwane są wszelkie zanieczyszczenia, osady, sprawdzany jest również stan konstrukcji. Wykorzystuje się do tego odpowiednie narzędzia i sprzęt specjalistyczny

Kontrola jakości:

Po zakończeniu prac, przeprowadza się kontrolę jakości, aby upewnić się, że silos jest całkowicie czysty i gotowy do ponownego wykorzystania.

Dokumentacja i raportowanie:

Na zakończenie prac, firma alpinistyczna przygotowuje dokładną fotodokumentację i raportuje przeprowadzone czyszczenie oraz ewentualne zalecenia dotyczące konserwacji.

Profesjonalne czyszczenie silosów przy wykorzystaniu prac alpinistycznych to kompleksowy proces, który zapewnia nie tylko bezpieczeństwo i jakość, ale także minimalizuje przestoje w produkcji. Jeśli więc Twoja firma działa w branżach, gdzie silosy odgrywają kluczową rolę, warto zwrócić się do doświadczonych specjalistów od prac alpinistycznych.

Ze względu na różnorodność materiałów zasypowych i konstrukcję silosu, usługi konserwacji wyceniamy indywidualnie. Zapytaj o wycenę