Obowiązek odśnieżania dachu – przypominamy

Obowiązek odśnieżania dachu – przypominamy

Chociaż mamy dopiero październik, to prognozy długoterminowe na zimę zapowiadają obfite opady śniegu w tym roku. Jeśli prognozy się sprawdzą i czeka nas śnieżna zima, należy pamiętać o obowiązku odśnieżania dachów. Dotyczy to zarówno budynków wielorodzinnych, hal, magazynów, ale również domów jednorodzinnych. Warto również zauważyć, że na terenie Polski śnieg pada z różną intensywnością i częstotliwością a pokrywa śniegowa utrzymuje się przez różny czas w zależności od położenia geograficznego.

Podobnie jak w przypadku obciążenia wiatrem, nasz kraj jest podzielony na strefy obciążenia śniegiem. Są one wyznaczone w oparciu o normy PN-80/B-02010 (z 2006 r.) oraz PN-EN 1991-1-3:2005. Każda z 5 stref charakteryzuje się różnym natężeniem i częstotliwością opadów. W nawiasie znajdują się wartości bazowe obciążenia gruntu, dla poszczególnych stref śniegowych (kN/m2).

  1. Strefa I – to tereny zachodniej Polski (0,007A – 1,4).
  2. Strefa II – największy obszar kraju, obejmujący m.in. miasta takie jak Łódź, Katowice, Warszawa czy Poznań (0,9)
  3. Strefa III – to obszar Polski wschodnio-północnej, wschodniej i wschodnio-południowej, między innymi to Gdańsk, Siedlce, Lublin i Rzeszów (0,006A – 0,6).
  4. Strefa IV – zajmuje części województwa warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego, obejmuje Olsztyn, Białystok i Suwałki (1,6).
  5. Strefa V – to część województwa małopolskiego, obejmująca tereny górskie w okolicach Zakopanego (0,93exp(0,00134A).

gdzie A – wysokość n.p.m.

Dla każdej strefy obowiązuje konkretna regulacja dotycząca odśnieżania dachów, np.: w przypadku strefy II, w której znajduje się m. in. Warszawa, odśnieżanie dachu powinno być wykonywane niezwłocznie, gdy grubość pokrywy śniegowej wyniesie:

  • 72 cm dla śniegu świeżego,
  • 36 cm dla śniegu osiadłego (wartość mierzona kilka godzin po opadzie),
  • 20 cm dla śniegu starego (leżącego kilka lub kilkanaście dni),
  • 18 cm dla śniegu mokrego.

Kto odpowiada za odśnieżanie budynków?

Za stan techniczny budynku oraz za jego odśnieżanie odpowiada właściciel nieruchomości lub jej zarządca. Odśnieżanie dachów jest obowiązkiem, który reguluje art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane. Nietrudno sobie wyobrazić, że zalegający i stale przybywający śnieg, może być zagrożeniem nie tylko dla samego budynku, szczególnie jeśli dach nie jest spadzisty, lecz także ludzi, którzy się w nim znajdują. Warto pamiętać, że im starszy budynek, tym może mieć mniejszą wytrzymałość na ciężar i więcej wad konstrukcyjnych – istotne jest więc, aby monitorować sytuację i odśnieżać powierzchnię dachu systematycznie.

Kary za nieodśnieżanie dachu

Zaniechanie obowiązku odśnieżania dachu jest karane mandatem, w szczególnych sytuacjach można też z tego powodu nawet trafić do więzienia nawet na rok. Do wystawienia mandatu jest uprawniona zarówno straż miejska, jak i inspektor nadzoru budowlanego. W przypadku, gdy zajdzie podejrzenie, że stan techniczny budynku pozostawia wiele do życzenia, inspektor nadzoru budowlanego może dodatkowo skierować sprawę do sądu.

Policja również ma prawo ukarać właściciela lub zarządcę nieruchomości karą do 1000 zł. Jeśli właściciel odmówi zapłacenia kary za nieodśnieżony dach policja może skierować sprawę do sądu, a wtedy mandat może wynieść do 5000 zł.

Przeczytaj więcej: