Nowe zasady wycinki drzew – co się zmieniło od stycznia 2023 r.

Nowe zasady wycinki drzew – co się zmieniło od stycznia 2023 r.

Od nowego roku weszły w życie zmiany w ustawie o ochronie przyrody regulującej m. in. zasady wycinki drzew na prywatnych posesjach. Są one konsekwencją zmian wprowadzonych w ustawie dotyczącej likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych. Celem było zniesienie obciążeń administracyjnych dla obywateli. W praktyce oznacza to przede wszystkim łatwiejszą wycinkę drzew z prywatnych posesji oraz ułatwienie procedur zgłoszenia wycinki lub zezwolenia na wycinkę (wniosek online).

Na czym polegają główne zmiany w przepisach?

#1 Wycięcie drzewa bez zgłoszenia

Obowiązek zgłoszenia nie dotyczy osób prywatnych, które chcą dokonać wycinki niezwiązanej z działalnością gospodarczą.

Dzięki zwiększeniu o 20 cm obwodu mierzonego na wysokości 5 cm pnia, można teraz bez zgłoszenia wyciąć z prywatnej działki większe drzewa. Zgłoszenie do odpowiedniego organu nie jest już wymagane, jeśli obwód pnia na wysokości 5 cm od ziemi nie przekracza:

  • 100 cm – w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  • 85 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 70 cm – w przypadku pozostałych gatunków.

W przypadku grubszych drzew, kiedy obwód pnia przekracza powyższe wymiary właściciela obowiązują przepisy ustawy o ochronie przyrody i konieczność zgłoszenia tego faktu właściwym instytucjom. W zależności od lokalizacji jest to wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Jeśli nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków – zezwolenie wydaje wojewódzki konserwator zabytków.

#2 Zgłaszanie wycinki lub złożenie wniosku o zezwolenie na wycinkę – droga elektroniczna

Od 27.01.2023 r. wchodzi w życie ułatwienie procedury składania wniosków zgłoszenia oraz zezwolenia na wycięcie drzewa lub krzewów. Będzie można zgłosić ten fakt przez ujednolicony formularz online. Oczywiście zgłoszenie w dalszym ciągu można zrobić bezpośrednio w urzędzie lub za pomocą wniosku papierowego wysłanego listownie.

Przypomnijmy, że obowiązek występowania o pozwolenie dotyczy niezmiennie przedsiębiorców, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, właścicieli nieruchomości, właścicieli urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej, jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń. Zezwoleniem na usunięcie drzewa objęta jest wycinka np.: w pasie drogi publicznej, na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego albo rezerwatu przyrodniczego.

Ustawa o ochronie przyrody

Więcej na temat wycinki drzew >>

W alpinQ posiadamy doświadczenie, profesjonalny sprzęt i certyfikaty, aby móc bezpiecznie i skutecznie wykonywać nawet najbardziej skomplikowane wycinki czy przycinki pielęgnacyjne drzew, wymagające prac wysokościowych. Dlatego decydując się na wycinkę drzew z pomocą naszej firmy nie muszą się Państwo o nic martwić.

Zachęcamy do wysłania zapytania o wycenę przez formularz kontaktowy: https://alpinq.pl/kontakt/#formularz