Jak bezpiecznie przeprowadzić wycinkę drzew na posesji?

Jak bezpiecznie przeprowadzić wycinkę drzew na posesji?

Regularna pielęgnacja drzew to podstawa ich zdrowia oraz zadbanego wyglądu ogrodu i terenu posesji. Wypielęgnowane drzewostany przydomowe cieszą oko, budzą podziw, ale również mają realny wpływ na przyjazny mikroklimat wokół domu. Obniżają temperaturę otoczenia, oczyszczają powietrze, chronią przed wiatrem oraz regulują wilgotność. Zdarza się jednak, że z czasem mogą zachorować, ulec uszkodzeniu lub po prostu rozrosnąć się na tyle, że zaczynają stanowić zagrożenie dla zabudowań oraz ludzi. Do konieczności wycinki drzewa mogą również doprowadzić popełnione błędy przy zabiegach pielęgnacyjnych czy korekcyjnych, których  się nie da odwrócić. W takich sytuacjach, gdy zabiegi pielęgnacyjne już nie są w stanie przywrócić dobrej kondycji drzewu, a jego stan będzie się tylko pogarszał lub dalszy wzrost naruszy konstrukcję budynku, zapada decyzja o wycince. Jednak zanim przejdziemy do czynu warto mieć pewność, jak należy to zrobić w zgodzie z prawem.

Jak zgodnie z prawem wyciąć drzewo na swojej posesji?

Wszystko zależy od kilku czynników. Najważniejszymi jest gatunek drzewa, jego obwód mierzony na wysokości 5 cm oraz 130 cm pnia oraz przyczynę usunięcia.

W przypadku starszych drzew, kiedy obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza 50 – 80 cm (w zależności od gatunku) właściciela obowiązują przepisy ustawy o ochronie przyrody.

Przede wszystkim należy wcześniej zgłosić chęć takiej wycinki i uzyskać zezwolenie od odpowiedniego organu. W zależności od lokalizacji jest to wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Jeśli nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków – zezwolenie wydaje wojewódzki konserwator zabytków. W przypadku niewypełnienia tego obowiązku właścicielowi grożą wysokie kary finansowe.

W jakich przypadkach powyższe przepisy nie mają zastosowania, czyli kiedy nie trzeba składać wniosku o zezwolenie na wycinkę drzewa. Sprawa jest tu jasna i dotyczy:

  1. Drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
  1. Drzew owocowych (w tym orzech włoski), chyba że rosną na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków

Aktualnie obowiązujące przepisy znajdują się w znowelizowanej Ustawie o ochronie przyrody, tekst jednolity został ogłoszony w kwietniu 2022 r.:

Kiedy można przeprowadzić wycinkę drzew?

Przed rozpoczęciem prac wycinkowych trzeba upewnić się, że w koronie drzewa nie bytują ptaki będące pod ochroną. Jeśli tak jest, trzeba uzyskać zezwolenie, które wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska lub Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Nawet jeśli wielkość drzewa nie wymaga zgłoszenia czy zezwolenia na wycinkę. Warto wiedzieć, że w przypadku drzewa, na którym bytują ptaki nieobjęte ochroną, można je wyciąć bez potrzeby uzyskania stosownej zgody poza sezonem lęgowym, czyli od 16 października do końca lutego.

Aktualne kary za wycięcie drzewa bez zgłoszenia lub zezwolenia

Kara za wycinkę może zostać nałożona jedynie, gdy wytniemy drzewo, którego chęć wycięcia powinniśmy zawnioskować, ale nie zrobiliśmy tego. Odpowiada za to właściciel nieruchomości a kara zostanie nałożona przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właśnie na niego. Karze administracyjnej podlega nie tylko usunięcie drzewa bez odpowiedniego zezwolenia lub bez dokonania wcześniejszego zgłoszenia, ale również za:

  • usunięcie drzewa mimo sprzeciwu odpowiedzialnego organu,
  • usunięcie drzewa bez zgody posiadacza nieruchomości

Wysokość kary za bezprawne wycięcie drzewa, którego obwód decyduje o obowiązku uzyskania zezwolenia na wycinkę to dwukrotność opłaty za wycinkę drzewa.

Jak bezpiecznie wyciąć drzewo na posesji?

O ile drzewo nie jest wysokie, rośnie na równym i dostępnym terenie oraz nie zagraża mieniu ani ludziom można podjąć samodzielną próbę jego wycięcia z zachowaniem wszelkich zasad BHP.

Jednak w przypadku starszych drzew, o znacznej wysokości, chorych lub obumarłych, szczególnie, gdy znajdują się blisko budynków, płotu, linii wysokiego napięcia czy uczęszczanej drogi, rekomendujemy oddanie zadania w doświadczone ręce arborystów, którzy specjalizują się w wycince metodą alpinistyczną lub z użyciem podnośnika.

Etapy wycięcia drzewa metodą alpinistyczną

Zwykle nie ścina się drzewa w całości, lecz dzieli się je na fragmenty, by usługa wycinki drzewa była jak najbardziej bezpieczna. Po zabezpieczeniu terenu, poszczególne gałęzie zostają odcięte od pnia, a sam pień dzielony od góry na mniejsze części, które są zabezpieczane linami i bezpieczne transportowane na ziemię. Dzięki takiej strategii wycinka idzie znacznie szybciej i nie trzeba zabezpieczać dużej powierzchni wokół drzewa.
W alpinQ posiadamy doświadczenie, profesjonalny sprzęt i certyfikaty, dlatego decydując się na wycinkę drzew z pomocą naszej firmy nie muszą się Państwo o nic martwić. Wystarczy wysłać do nas zapytanie przez formularz kontaktowy.