Montaż stalowych kratek w stropodachu

Montaż stalowych kratek w stropodachu

Kratki w stropodachu z siatką przeciwinsektową

W dachach naszych domów, oraz innych budynków mogą zagnieździć się ptaki. W miastach i terenach zurbanizowanych, ptaki często szukają miejsca w stropodachach. Są to puste przestrzenie pomiędzy stropem ostatniego piętra i dachem, konieczne dla właściwej wentylacji i izolacji budynku. Ptaki nie powinny się tam gnieździć, ponieważ jest to dla nich niebezpieczne. Dlatego należy zminimalizować dostęp ptaków do miejsc w naszym budynku. Pomóc w tym może zasłonięcie otworów wentylacyjnych właściwymi, stalowymi kratkami. Ważnym jest też zagrożenie epidemiologiczne i ogromna ilość insektów żywiąca się ptasimi odchodami, piórami i upadkami ptasimi tuż nad naszą głową. Również gniazda os czy szerszeni są częstym zjawiskiem w strefie stropodachu.

Specjalistyczna firma alpinQ, pracująca na terenie Warszawy, wykonuje profesjonalne usługi mające na celu zminimalizowanie potencjalnego zagrożenia.

Montaż stalowych kratek w stropodachu

 

Bezpieczne i profesjonalne podejście do zadania

Przed rozpoczęciem prac należy wypłoszyć ptaki znajdujące się w stropodachu, aby nie zamknąć ich wewnątrz. Tak samo w przypadku gniazd os i szerszeni. W tym wypadku, firma dokonuje dokładnej analizy miejsca. Obserwacja budynku pozwala na poznanie zachowań ptaków i na rozpoznanie gatunku. Po założeniu kratek ptaki nie będą miały już dostępu do pożywienia ani do ucieczki.
Firma alpinQ świadczy profesjonalne usługi płoszenia ptaków ze stropodachów, hal magazynowych i dachów wielkopowierzchniowych. Pracownicy najpierw opracowują plan działania, a później dostosowują odpowiednie metody i narzędzia do potrzeb swojego Klienta.

Jedną z możliwości jest montaż stalowych kratek w stropodachu wraz z siatką przeciwinsektową, którą oferuje alpinQ. Taka kratka jest montowana na 4 wkręty i w miarę potrzeby doszczelniana silikonem.
Plastikowe kratki są bezużyteczne, ponieważ są niszczone przez sroki, które łatwo je wydziobują. Stalowe kratki to zabezpieczenie przestrzeni stropodachu przed gniazdowaniem ptaków, zabrudzeniami, rozwojem roztoczy lub flory bakteryjnej, jak i ochrona przed osami lub szerszeniami, które mogą stwarzać zagrożenie dla ludzi.

Należy rozpoznać gatunek ptaków, który będzie miał zostać wypłoszony. Tym zajmuje się również firma alpinQ. Wszystkie ptaki są pod ochroną i nie należy ich wypłaszać podczas okresu lęgowego. Istnieje zapis prawny będący rozporządzeniem Ministra Środowiska, w którym przedstawione są konkretne warunki pozwalające na podejmowanie takiej pracy. Każde niedostosowanie się do przepisów ochrony gatunków grozi karą grzywny lub aresztu. Na szczęście firma alpinQ zajmuje się takimi sprawami profesjonalnie, a Klient nie musi się niczym martwić.

Jeszcze raz przypomnimy, że okres ochronny dla ptaków gniazdujących zaczyna się od 16 października i trwa do końca lutego.