Kolce na gołębie – co powinieneś wiedzieć?

odstrasyenie golebi

Nie jeż się na kolce w walce z gołębim stolcem.

 
W tym satyrycznym rysunku i tytule zawieram z przymrużeniem oka obawy naszych Klientów i zapytania o to, czy legalnym jest stosowanie kolców na gołębie.  Gołębie i kolce są legalne! Zaraz to wytłumaczę.
 
Dużo zamieszania zrobiła propozycja ustawy, potocznie zwanej „piątka dla zwierząt”, w której rzeczywiście montaż kolców miał być zakazany. Choć ustawa została przegłosowana znaczną większością w Sejmie, Senat Rzeczpospolitej wprowadził do niej szereg poprawek i, jak dotąd, Sejm nie rozpatrzył tych poprawek. Ustawa zatem jest martwa.
 
W AlpinQ bardziej interesuje nas rzeczywiste ZŁO, jakie ewentualnie możemy wyrządzić ptakom w odwiecznej konfrontacji dwóch gatunków w przestrzeni urbanistycznej. Obserwujemy te stosunki od ćwierćwiecza i mamy rzeczywiste doświadczenie w stosowaniu zabezpieczeń przeciw ptakom. A w dodatku piszący te słowa jest hodowcą ptaków egzotycznych, ptakolubem, ekogospodarzem wiejskim, właścicielem kurnika, stawu z kaczkami – i przede wszystkim zdystansowanym realistą.
 

Czy kolce na gołębie są legalne?

Zgodnie ze słowami Zastępcy Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z lipca 2018 roku, pana Marka Kajsa, są legalne pod warunkiem ich prawidłowego mocowania:
 
„Należy jednak podkreślić, że odstraszacze w postaci kolców, w przypadku nieprawidłowego montażu, mogą stanowić zagrożenie dla ptaków. Za nieprawidłowy montaż uważa się wszelkie sytuacje, w których urządzenie nie jest widoczne dla zwierząt z daleka, jak np. kolce zamontowane we wnękach balkonowych lub okiennych na ich suficie bądź ścianach bocznych (skierowane w dół bądź w bok). Ponadto, niedopuszczalny jest montaż urządzenia w sposób utrudniający ptakom dostęp do stanowisk bądź siedlisk lęgowych, np. zasłaniając częściowo lub całkowicie wlot do otworów, szczelin, gniazd już zajmowanych, itp. Działanie takie stanowi naruszenie zakazu wskazanego w ustawie o ochronie przyrody, art. 52 ust. 1 pkt 9 tej ustawy, gdyż utrudnia lub uniemożliwia dostęp do siedliska bądź schronienia. W zależności od sytuacji, nieprawidłowy montaż może również prowadzić do naruszenia innych zakazów, wymienionych w art. 52 ust. 1 ww. ustawy, gdyż może prowadzić np. do okaleczenia, a nawet śmierci zwierzęcia.”

Czy trzeba mieć pozwolenie na montaż kolców?

Sam montaż kolców odstraszających ptaki nie wymaga zezwolenia, gdyż nie jest wymieniony jako czynność zakazana w ustawie o ochronie przyrody. (…) Należy w tym miejscu podkreślić, iż zgodnie z art. 131 pkt 14 ustawy o ochronie przyrody, kto bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza zakazy w stosunku do roślin, zwierząt lub grzybów objętych ochroną gatunkową, podlega karze aresztu lub grzywny.
W związku z powyższym zaleca się, aby podmioty zajmujące się dystrybucją i montażem urządzeń odstraszających w postaci kolców przeszkoliły osoby (lub swoich pracowników) odpowiedzialne za praktyczne montowanie urządzeń w zakresie ich instalowania w sposób zgodny z przepisami ochrony przyrody. Pożądanym działaniem byłoby również zamieszczenie stosownej, wyczerpującej informacji przy produktach tego typu, celem uniknięcia zagrożenia dla dzikich zwierząt w przypadku wyrażenia przez klienta chęci wykonania przez niego montażu indywidualnie.”
 
W AlpinQ, dbamy o szkolenia pracowników i działamy na rzecz świadomości, udostępniając Klientom poniższe badania. Oczywiście może się zdarzyć, że na gzymsie, czy parapecie zabezpieczonym kolcami znajdziemy martwego gołębia. Ale nie kolce są przyczyną jego śmierci, a zazwyczaj choroby lub sytuacje losowe, np. atak drapieżnika, krańcowe wycieńczenie, starość.
 
Masowe stosowanie kolców ma jeszcze jeden znakomity aspekt w odwiecznej konfrontacji dwóch gatunków. Jest wizualnym znakiem STOP określającym, że dana przestrzeń została już zagarnięta przez człowieka i nie warto siadać tamgdzie są kolcebo to złe miejsce do gniazdowania. Niedające szans na sukces rozrodczy. Warto więc wybrać inne miejsce. To taka rodząca się komunikacja dająca korzyści obu gatunkom.
 
Zapoznaj się ze szczegółami naszych usług odstraszanie ptaków.
 
Poznaj opinie naszych klientów: