Zaczęliśmy RB

Zaczęliśmy RB

Dziś zaczęliśmy pracę na fabryce w grupie czternastu pracowników. Zakończymy dopiero w październiku.