Zabezpiecz rynny!

Zabezpiecz rynny!

Prosty sposób na udrożnienie spustów.
 
Co roku w okresie wiosennym otrzymujemy wiele wezwań do udrażniania systemu spustowego wody opadowej na dachach. Oczyszczamy zabrudzone rynny z liści, kosze spustowe i czyścimy rewizje rur. Jest jednak sposób by system odprowadzania deszczówki z dachów był bardziej drożny. Mechaniczne zabezpieczenie rynien. Idealnie sprawdzają się do tego siatki dorynnowe, uniemożliwiające wpadanie liści, posuszu drzewnego i uniemożliwiające ptakom zakładanie gniazd w rynnach.
 
Nasi alpiniści przemysłowi, w ramach prac wysokościowych, dokonają obmiaru i dopasują odpowiednie siatki do Waszych rynien i koszów spustowych. Ja wystawię fakturę. To i tak tańsze rozwiązanie i znacznie bezpieczniejsze dla Waszych posesji, osiedli i wspólnot.
 
Zachęcamy do skorzystania z usług naszej firmy alpinQ.