Miasto

Warszawa

Zakres

Budowlane

Zadania

Prace elewacyjne

Klient

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Roentgena 5,
02-781 Warszawa

Status
Budżet

dotychczas ponad
127.000 PLN brutto

Naprawy elewacji

Praca w miejscu, które uczy pokory. Przede wszystkim w stosunku do mijanych co dzień pacjentów. Ale również do myśli technicznej budowanych „kolosów” na początku lat osiemdziesiątych. Prace budowlane Centrum Onkologii na ul. Roentgena zaczęto w 1979 r. Niestety trwały bardzo długo i przypadły na czas największego kryzysu w komunistycznej Polsce. Stykamy się z tym kryzysem w każdym zjeździe alpinistycznym i staramy mu się zaradzić.

alpinQ Centrum Onkologii 1

Prace polegają głównie na doraźnych naprawach elewacji. Naprawiamy warstwy termiczne, paroizolacyjne i elewacyjne. Wymieniamy stare, szklane panele na lżejsze z polichlorku winylu.

alpinQ Centrum Onkologii 2
Zleceniodawca

Centrum Onkologii
Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa